Transaksi

[tag: antara Riba dan Jual Beli]

Alhamdulillah, semester ini saya diizinkan Allah untuk mengambil course Engineering Economy. Pada kelas kedua sahaja kami sudah belajar tentang ‘Interest and Equivalence’ atau Riba dan Persamaan (daripada segi Masa). Saya yang mengambil bidang kejuruteraan amat asing belajar tentang ekonomi. Video di bawah dapat menjelaskan saya, apa maksud Allah mengharamkan Riba’ dan menghalalkan jual beli.

Walaupun tidak alim tentang urusan sistem kewangan Islam, namun teringat saya mengenai firman Allah tentang larangan riba’:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 2:275

Riba ialah termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Orang yang memberi, mengambil, saksi, pencatat urusan kesemuanya akan masuk ke dalam api neraka. Namun dosa Riba ialah antara dosa besar yang paling dasyhat. Kerana Allah tidak saja mengatakan masuk ke dalam api neraka, bahkan semua yang terlibat ini akan kekal di dalamnya, selama-lamanya.

2 Video di atas jelas menerangkan apa maksudnya jual beli dan riba. Walaupun ada sedikit kontradiksi, namun jelaslah dinyatakan tentang mana satu riba dan mana satu jual beli. Kesimpulannya, perbankan Islam perlu ada pemilikan mutlak sesuatu barang melalui belian dan persetujuan antara pembeli, bank dan pemaju, sebelum mengaut keuntungan. Bukan memberi pinjam tanpa pemilikan mutlak dengan interest diberikan yang punyai unsur ‘gharar’ seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Saya tidak pasti, sama ada saya pernah terlibat dengan sistem riba ini, kerana faktor pengetahuan tentang ilmu ini belum lagi saya fahami sepenuhnya. Paling akhir, saya pernah memeriksa baki duit di dalam Bank Simpanan Nasional saya, saya punyai lebihan simpanan hasil ‘interest’, beberapa ringgit yang dikumpulkan setiap tahun. Kemudiannya, saya kosongkan akaun tersebut digunakan untuk datang ke sini dan memindahkan sebahagiannya ke dalam Bank Rakyat (yang kini punyai jaminan pengurusan mengikut syariah). Astaghfirullahal a’zim. Saya baru sedar, itu hasil daripada ‘interest’ secara tahunan. Semoga Allah melindungi kita daripada sistem riba ini, insyaAllah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s